Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tân Túc
Thứ năm, 19/8/2021, 20:25
Lượt đọc: 22

THÔNG TƯ Số: 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

THÔNG TƯ Số: 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CỬ GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

163